«
Vogue Türkiye: September 2012Natasha Poly by Cuneyt Akeroglu

Vogue Türkiye: September 2012
Natasha Poly by Cuneyt Akeroglu

4 notes
  1. worldcvp reblogged this from modelta
  2. charlyjohansson reblogged this from modelta
  3. modelta posted this